gerechtelijke
Gerechtelijk gebied Wikipedia.
Oude Gerechtelijke hiërarchie. Gerechtelijke indeling van België Gerechtelijke gebieden. Brussel BHV Leuven Waals-Brabant. Luik Namen Eupen Luxemburg. België Gerechtelijke gebieden Provincies Gerechtelijke arrondissementen Gerechtelijke kantons Gemeenten. Nationaal recht Rechtsbron.: Verdragen Belgische Grondwet Bijzondere wet Wet, Decreet, Ordonnantie Rechtspraak Rechtsleer Gewoonterecht Algemene rechtsbeginselen.
Gerechtelijke procedure Tarieven.
Mocht uw klant gedurende de incassofase niet betaald hebben, dan volgt de gang naar de rechter. Wij schrijven een dagvaarding en geven die af aan uw klant. De zaak wordt vervolgens bij de bevoegde rechter geïntroduceerd. De kosten van een gerechtelijke procedure bestaan enerzijds uit griffierecht en anderzijds uit de dagvaardingskosten.
Gerechtelijk / rechtelijk / rechterlijk.
5 In België bestaat de gerechtelijke politie; in Nederland is dat de recherche. 6a Tegen een gerechtelijk vonnis kun je cassatie aantekenen. 7a Vooringenomenheid en een tunnelvisie kunnen tot gerechtelijke dwalingen leiden. Rechterlijk met r voor lijk betekent betrekking hebbend op de rechter, op de rechtspleging.
Gerechtelijke plaatsopneming 2 definities Encyclo.
Het ter plaatse in ogenschouw nemen van de situatie door één of meer leden van een rechtscollege, vergezeld van de griffier. Hierover wordt een akte van bevindingen uitgebracht. In strafzaken wordt de gerechtelijke plaatsopneming schouw genoemd, die plaatsvindt door een officier van justitie of rechter commissaris.
Gerechtelijk arrondissement Wikipedia.
Het Openbaar Ministerie in elk arrondissement wordt geleid door de procureur des Konings. De gerechtelijke arrondissementen zijn verder opgedeeld in gerechtelijke kantons met telkens een vredegerecht. In België zijn de gerechtelijke arrondissementen enerzijds en de bestuurlijke arrondissementen en kiesarrondissementen anderzijds niet noodzakelijk dezelfde zie Lijst van Belgische gemeenten.
Gerechtelijke procedure 2 definities Encyclo.
De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken. Ook op deze website. Bronnen Categorieën Op deze dag Populair Sitemap Woorden. 10 tips voor zakendoen met Duitsers.
Gerechtelijk 3 definities Encyclo.
wat met de rechter te maken heeft vb: die straf is een gerechtelijke beslissing. een gerechtelijk vooronderzoek het eerste onderzoek van justitie naar een strafbaar feit. Gevonden op http//www.muiswerk.nl/mowb/wordgerechtelijk.: gerechtelijk bijv.naamw.Uitspraak: xrxtlk die of dat verband heeft met de rechtbank Voorbeelden: een gerechtelijk onderzoek, een gerechtelijk vonnis copy Kernerman Dictionaries.
gerechtelijk WikiWoordenboek.
verouderd rechtvaardig, rechtmatig, terecht. Maar neemt men het voor een zeil, gebruikelijk toe het oprechten van tenten en paveljoenen; zo heet het gerechtelijk wand, om de zelfde reden, waarom wy in de eerste plaatse zeiden, dat ook een muur of houten schot dien naam draagt.
Gerechtelijke politie Wikipedia.
De politiefunctie in België omvat taken van bestuurlijke politie en van gerechtelijke politie. De gerechtelijke politie beoogt de opheldering van misdrijven en de bestraffing van daders door middel van een gerechtelijke procedure. De opheldering, met name het opsporen en aanhouden van de dader, vormt de kern van de gerechtelijke politie.
Gerechtelijke brief.
Hieronder kunt u inloggen, door uw ordernummer en toegangscode in te vullen, om een afspraak te maken of een reeds gemaakte afspraak te wijzigen voor het bezorgen van uw gerechtelijke brief. Heeft u een probleem met het inloggen of het maken van afspraak?

Contacteer ons